Diberdayakan oleh Blogger.

Lembaran Untuk Sungai Nil

Selasa, 20 November 2012

Dari Hamba Allah  Umar bin Khtahthab Kepada Sungai Nil milik penduduk Mesir

.

Amma ba'du,,
Jika Engkau mengalir karena dirimu dan atas keinginan dirimu sendiri, 
Maka tak usah kau mengalir, dan kami tidak membutuhkanmu,,
tetapi jika engkau mengalir karena Perintah Allah Yang Maha Esa dan Perkasa,,
sebab dialah yang membuatmu mengalir,,
maka kami mohon kepada Allah agar membuat mu megalir,,,'

Sebelum Mesir ditalukkan oleh Pasukan Muslim (Pada Masa Kekalifahan Umar Bin Khathab)
ketika masuk bulan Bu'unah,,, penduduk mesir biasanya melakukan ritual memberikan tumbal untuk sungai seorang perawan dan diihasi,, jika sudah pukul 12 malam maka perawan tersebut dilempar ke sungai nil,,

Ketika ritual itu disampaikan kepada Amr bin al-'Ash (Pemimpin Mesir pada waktu itu),
Maka secara Spontan Amr menolak tradisi tersebut,,,
sehingga pada bulan itu Air sungai nil tidak mengalir sedikitpun,,,,,
Akhirnya Amr Mengirim surat kepada Umar,,,
Umar Membalas :
Sesunguhnya kebijakkan engkau sudah tepat dan aku mengirimankan bersama surat ini sebuah Lembaran dan capakkanlah ke sungai Nil tersebut,,,
Maka Segera Amr  mencapakan lembaran tersebut,,,
tepat pada pagi harinya (Sabtu) Allah telah mengalirkan Airnya dan permukaan air bertambah sebnyak 16 hasta dalam satu malam,,,
Sehinga Tradisi itu hilang sejak Muslim mengusai Mesir hinggga sekarang,,,